Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.17.2018.EM Namysłów, dnia, 04.12.2018 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu VI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 1 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie zwołuję VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 8.00  w małej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności MRM w 2018 r.
  4. Sprawozdanie z konkursu "Wiersz dla Niepodległej".
  5. Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego projektu "Start 5b".
  6. Prace nad zmianą Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  7. Przyjęcie protokołu z V sesji MRM.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
/-/ Sebastian Warowy