Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok

Podaje się do wiadomości, co następuje:

  1. Uchwałą Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r., zmienioną uchwałą Nr 27/40/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, wprowadzona została roczna stawka opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów, w wysokości 45,00 zł od każdego psa.
  2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w połowie stawki.
  3. Opłata od posiadania psów jest płatna, bez wezwania w terminie do dnia 15 maja roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
  4. Ustalona stawka opłaty od posiadania psów obowiązuje w 2019 r.

Ponadto, na podstawie art. 18a ust. 2, pkt 2, 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) - opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) - z tytułu posiadania jednego psa;
  2. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego;
  3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zgodnie z interpretacją ogólną nr PS2.849.5.2016 Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 72), przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego należy rozumieć prowadzenie tego gospodarstwa pojedynczo, a nie wspólnie z innymi osobami. "Samodzielnie" nie może bowiem oznaczać "wraz z kimś" lub "wspólnie z inną osobą".

Zatem nie są zwolnione z opłaty od posiadania psów osoby prowadzące gospodarstwa domowe wspólnie z innymi osobami, nawet wówczas, gdy każda z nich ukończyła 65 lat. Zwolnienie dotyczy jedynie osób w wieku powyżej 65 lat, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa osobowe.

Namysłów, dnia 03 grudnia 2018 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Bartłomiej Stawiarski