Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2019 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 39/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego projektu budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 40/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 41/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 42/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 43/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 44/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 45/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 46/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 47/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 48/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 49/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 50/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV
 • Zarządzenie Nr 51/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie Nr 52/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 53/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 54/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu wyborów Zarządów Osiedli w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 55/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV
 • Zarządzenie Nr 56/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 57/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 58/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 59/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 60/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 61/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 62/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 63/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy, najmu i użyczenia gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 64/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 65/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 66/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 67/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 68/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 69/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 70/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 71/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 72/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 73/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 74/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa do spraw wyborów
 • Zarządzenie Nr 75/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Objeździe
 • Zarządzenie Nr 76/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 77/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 77A/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 78/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 79/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 80/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 81/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 82/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 83/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 marca 2019 r. wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
 • Zarządzenie Nr 84/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 85/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 86/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 87/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci Tradycji w Rychnowie"
 • Zarządzenie Nr 88/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 89/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 90/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
 • Zarządzenie Nr 91/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 92/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 93/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 94/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 95/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 96/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 97/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 98/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenia Nr 99/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 100/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 101/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 102/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 103/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolne i działalność gospodarczą
 • Zarządzenie Nr 104/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 105/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 106/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 107/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 108/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem przedstawicieli do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 109/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 110/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 111/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2019 r.  w sprawie wskazania przedstawicieli Burmistrza Namysłowa do Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 112/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 113/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 114/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
  Załącznik wyłączony z publikacji
 • Zarządzenie Nr 115/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 116/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 117/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 118/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 119/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 120/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny
 • Zarządzenie Nr 121/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia składu II kadencji Namysłowskiej Rady Seniorów na lata 2019-2023
 • Zarządzenie Nr 122/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 123/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 124/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 125/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 126/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie Nr 127/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 128/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 129/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 130/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 131/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 132/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 133/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele sportowo-rekreacyjne i najmu lokalu użytkowego
 • Zarządzenie Nr 134/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 135/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 136/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 137/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 138/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 139/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. prawno - administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 140/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenia Nr 141/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 142/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 143/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. BHP i ochrony p.poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 144/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 145/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 146/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 147/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 148/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 149/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 150/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 151/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia udziałów w drodze sprzedaży
 • Zarządzenie Nr 152/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 153/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 154/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 155/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 156/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 157/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 158/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i najmu lokali użytkowych
 • Zarządzenie Nr 159/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 160/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 161/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 162/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 163/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzania instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz u ­inkasenta
 • Zarządzenie Nr 164/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 165/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 166/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 167/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 168/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 169/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 170/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 171/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 172/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 173/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntów przeznaczonych
  na działalność gospodarczą i cele rolne
 • Zarządzenie Nr 174/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najpiękniej udekorowaną zagrodę
 • Zarządzenie Nr 175/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 176/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 177/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka  w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 178/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 179/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 180/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 181/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 182/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 183/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 184/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 185/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 186/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 187/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy i użyczenia gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą i cele rolne
 • Zarządzenie Nr 188/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 189/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 190/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 191/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 192/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 193/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 194/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 195/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 196/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 197/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 198/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 199/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 200/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 201/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA)
 • Zarządzenie Nr 202/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania
 • Zarządzenie Nr 203/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 204/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 205/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 206/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 207/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 208/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 209/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 210/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
 • Zarządzenie Nr 211/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 212/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 213/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2019 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 214/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2019 roku w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 215/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 216/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 217/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 218/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 219/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 220/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 221/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Namysłowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 • Zarządzenie Nr 222/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 223/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 224/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 225/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 226/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia składu I kadencji Namysłowskiej Rady Sportu
 • Zarządzenie Nr 227/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 228/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 229/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 230/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 231/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 232/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 233/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 234/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie najmu budynków gospodarczych na cele rolnicze
 • Zarządzenie Nr 235/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 236/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 237/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 238/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 239/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 240/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 241/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 242/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 243/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 244/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 245/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 246/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 247/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 248/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 249/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 250/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 251/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 252/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 253/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług informatycznych
 • Zarządzenie Nr 254/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 255/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 256/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 257/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 258/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 259/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Namysłów w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 260/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 261/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 262/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2019 rok