Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 roku

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż po II aktualizacji podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

  1. przedszkola– 10.931,44 zł rocznie (910,95 zł – miesięcznie)

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów po aktualizacji:

  1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 958,66,
  2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 12,
  3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju– 16,67,
  4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 7,33,
  5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  – 3,33.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Renata Król


Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż po I aktualizacji  podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

  1. przedszkola– 11.317,42 zł rocznie (943,12 zł – miesięcznie).

Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

  1. przedszkola - 11.364,29 zł rocznie (947,02 zł - miesięcznie),
  2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 53.451,04 zł rocznie (4.454,25 zł miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów:

  1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 938,
  2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 12,
  3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 15,
  4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 6,
  5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.966 z późn. zm.) - 3.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska

Metryczka
  • wytworzono:
    18-01-2019
    przez: Marta Lorenc
  • opublikowano:
    18-01-2019 11:44
    przez: Sławomir Idzi
  • zmodyfikowano:
    31-10-2019 12:47
    przez: Karol Szczyrk
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1095
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×