Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2019 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.2.2019.DM Rewitalizacja obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski Postanowienie z dn. 10-01-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 10-01-2019 r.
Postanowienie z dn. 08-02-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 08-02-2019 r.
GK.6220.3.2019.DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów Postanowienie z dn. 05-02-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 05-02-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 05-02-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 28-05-2019 r.
Postanowienie z dn. 28-05-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 28-05-2019 r.
Decyzja z dn. 19-07-2019 r.
Ogłoszenie z dn. 19-07-2019 r.
Postanowienie z dn. 04-09-2019 r.
GK.6220.4.2019.DM Rozbudowa beztlenowo - tlenowej oczyszczalni ścieków dla "BROWARU NAMYSŁÓW" Sp. z o.o. zakładu produkcyjnego w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego 26 Postanowienie z dn. 14-03-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 14-03-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 14-03-2019 r.
Decyzja z dn. 19-04-2019 r.
Ogłoszenie z dn. 19-04-2019 r.
GK.6220.8.2019.DM Budowa płyty fundamentowej pod zbiornik ciekłego azotu realizowanego na działce nr ewid. 1288/3 obręb Namysłów przy ul. Oleśnickiej

Zawiadomienie z dn. 25-04-2019 r.
Pismo z dn. 25-04-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 27-06-2019 r.
Postanowienie z dn. 27-06-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 27-06-2019 r.
Zawiadomienie z dn.31-07-2019 r.
Decyzja z dn. 31-07-2019 r.

GK.6220.19.2019.AP Zakład gospodarki odpadami Zawiadomienie z dn. 08-11-2019 r.
GK.6220.21.2019.AP Przebudowa istniejącej stacji paliw w Bukowie Śląskiej

Zawiadomienie z dn. 12-12-2019 r.

GK.6220.22.2019.AP Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego oraz budowa pawilonów gospodarczych na terenie zakładu Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie Pismo z dn. 10-12-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 10-12-2019 r.
GK.6220.1.2018.DM Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Zawiadomienie z dn. 05-02-2019 r.
Decyzja z dn. 15-03-2019 r.
Zawiadomienie z dn. 10-05-2019 r.
GK.6220.2.2018.DM Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Decyzja z dn. 31-01-2019 r.
Obwieszczenie z dn. 19-02-2019 r.