Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.7.2019.EM Namysłów, dnia, 15.05.2019 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu VIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 17 pkt 1 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie zwołuję VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 12.00  w małej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • współorganizacji turnieju piłki nożnej "Kamienna Cup 2019".
    • współorganizacji "Biegu Krasnala".
  4. Przyjęcie protokołu z VII sesji MRM.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad VIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
/-/ Sebastian Warowy