Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.7.2019.JC Namysłów, dnia 20.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Prezentacja Zarządu Dróg Wojewódzkich - Koncepcja Poprawy Bezpieczeństwa na Drodze Wojewódzkiej 451 w Namysłowie.
 4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  4) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  5) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  6) wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia działki nr 63/1 położonej w Namysłowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  7) nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie,
  8) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów,
  9) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  10) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1102 O w miejscowości Kowalowice",
  11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie,
  12) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
  13) określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego,
  14) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Namysłów za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  20-05-2019 14:47
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 549
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×