Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2019 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2019.AJ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.2.2019.AJ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.3.2019.AJ Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
Or.1710.4.2019.AJ Urząd Miejski w Namysłowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Audyt w zakresie oceny wybranych obszarów działalności w latach 2015-2018
Or.1710.5.2019.AJ Urząd Miejski w Namysłowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie Audyt w zakresie oceny obszarów działalności w latach 2015-2018
Or.1710.6.2019.AJ Urząd Miejski w Namysłowie Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zp. z o.o. w Namysłowie Audyt w zakresie oceny wybranych obszarów działalności w latach 2015-2018
Or.1710.8.2019.AJ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.9.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Gmina Namysłów Stan przystanków autobusowych usytuowanych na terenie Gminy Namysłów w miejscowościach: Namysłów i Ziemiełowice
Or.1710.11.2019.AJ Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.13.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Gmina Namysłów Stan higieniczno-zdrowotny obiektu dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.18.2019.AJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Żłobek w Namysłowie Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych decyzją nr HDM-5/18 z dnia 10.05.2018 r. oraz ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń żłobka
Or.1710.19.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, pomieszczeń przedszkolnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, dostępności uczniów do środków higienicznych w szkolnych sanitariatach, stan otoczenia, opieka medyczna
Or.1710.20.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, dożywiania dzieci, stan terenu przedszkola, urządzeń na placu zabawowym, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, zagrożenie wszawicą
Or.1710.21.2019.AJ Starostwo Powiatowe w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przygotowanie do realizacji zadań w ramach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Or.1710.22.2019.AJ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, warunki leżakowania dzieci i przechowywanie leżaków i pościeli, boiska szkolnego, pomieszczeń przedszkolnych, dożywania uczniów i przedszkolaków, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, stan szkolnych sanitariatów oraz dostępności uczniów do środków higienicznych, stan otoczenia, opieka medyczna, dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów, ocena ciężarów uczniowskich tornistrów względem wagi ciała ucznia, sprawdzenie czy w szkole zapewnia się miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych - działania stanowiące element profilaktyki wad postawy u uczniów
Or.1710.23.2019.AJ Wojewódzki Inspektor ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin
Or.1710.25.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych, przedszkolnych, warunki leżakowania dzieci i przechowywanie leżaków i pościeli, boiska szkolnego, pomieszczeń przedszkolnych, dożywania uczniów i przedszkolaków, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, stan szkolnych sanitariatów oraz dostępności uczniów do środków higienicznych, stan otoczenia, opieka medyczna, dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu uczniów, ocena ciężarów uczniowskich tornistrów względem wagi ciała ucznia, sprawdzenie czy w szkole zapewnia się miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych - działania stanowiące element profilaktyki wad postawy u uczniów
Or.1710.26.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły, sali gimnastycznej, sanitariatów, dostępności uczniów do środków higienicznych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, temperatura pomieszczeń, opieka medyczna, zagrożenie wszawicą
Or.1710.27.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły - budynku w Smogorzowie, stan otoczenia, zaopatrzenie w środki higieniczne, dożywianie uczniów, opieka medyczna, przestrzegania zakazu palenia tytoniu, temperatura pomieszczeń
Or.1710.29.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły, warunki do przetrzymywania podręczników i przyborów szkolnych, sali gimnastycznej, sanitariatów, dostępności uczniów do środków higienicznych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, temperatura pomieszczeń, opieka medyczna, zagrożenie wszawicą
Or.1710.30.2019.AJ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Namysłowie Przedszkole Nr 1 w Namysłowie Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, temperatury pomieszczeń, zagrożenie wszawicą