Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji

Or.0033.34.2019.EM Namysłów, dnia 06.06.2019 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu I sesji Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję I sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Namysłowskiej Rady Seniorów.
  3. Wręczenie radnym listów gratulacyjnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów.
  8. Wybór Sekretarza Namysłowskiej Rady Seniorów.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad I sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów I Kadencji
/-/ Kazimierz Kos