Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Namysłowskim Ośrodku Kultury

 

Osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje:

Dyrektor - Mariusz Jabłoński

Główna Księgowa - Agnieszka Kwietniewska

 

Zadania Dyrektora:

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. Ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz działalności podstawowej Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
 2. Ogólny nadzór nad majątkiem Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
 3. Reprezentowanie Namysłowskiego Ośrodka Kultury na zewnątrz,
 4. Przedstawienie Organizatorowi planów finansowych, sprawozdań i wniosków inwestycyjnych,
 5. Przygotowanie podziału pracy merytorycznej pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
 6. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
 7. Dokonywanie w imieniu Namysłowskiego Ośrodka Kultury czynności w zakresie Prawa Pracy.

Zadania Głównej Księgowej:

Zakres działalności Głównej Księgowej obejmuje w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw finansowych,
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu,
 3. Sprawowanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb naliczania i rozliczania podatków,
 5. Wykonywanie czynności związanych ze sprawami materiałowo-inwentaryzacyjnymi,
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych