Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Namysłowskiego Ośrodka Kultury

Namysłowski Ośrodek Kultury posiada następujące nieruchomości:

 

1.Na mocy decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 1 października 2010 r. prawo do nieruchomości położonej w Namysłowie przy Placu Powstańców Śląskich 2:

  • Prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę nr 1022/12 (k.m.8) obszaru 0,1094 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą KW nr 19377 na okres 99 lat to jest do 1 czerwca 2098 roku z prawem przedłużenia na dalszy okres nie krótszy niż 40 lat.

  • Prawa własności budynku murowanego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 1180,00m2 i kubaturze 4422,00m3.

 

2.Na mocy aktu notarialnego w drodze darowizny z dnia 28.01.2016r. Repertium A nr 339/2016 nieruchomość położona w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 5 obejmująca:

  • Działkę numer 944/2 a.m. 7 stanowiącej teren zabudowany, obszaru 0,2105 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW numer OP1U/00048929/6 Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku.
  • Budynek użytkowy w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1126,00m2 i kubaturze 4370,00m3.

 

Wartość początkowa środków trwałych Namysłowskiego Ośrodka Kultury (stan na 31.12.2019r.):

Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu (0101) - 134 581,23 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, spółdzielcze prawo do lokalu (0102) - 4 702 907,04 zł

Urządzenia techniczne i maszyny (0103) - 152 054,44 zł

Środki transportu (0104) - 206 610,50 zł

Inne środki trwałe (0105) - 212 833,68 zł

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie (013) - 1 606 426,66 zł

Zbiory biblioteczne (014) - 509 901,60 zł

Dzieła sztuki i eksponaty (106) - 5 645,71 zł