Przejdź do treści strony WCAG

Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

1. Majątek trwały OPS stanowi budynek i jego wyposażenie
2. Majątek trwały jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
3. Dyrektor OPS zarządza powierzonym mieniem, dba o jego ochronę, zapewnia gospodarowanie i należyte wykorzystanie