Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem placówki jest nauka, rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników umiejętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz działanie na rzecz integracji społecznej.

ŚDS zapewnia wsparcie dla osób:

 • przewlekle psychiczie chorych;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Placówka świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening czynności samoobsługowych,
  • trening kulinarny,
  • trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalne;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • Terapię zajęciową;
 • Terapię Snoezelen (zajęcia na Sali Doświadczania Świata);
 • Zajęcia rewalidacyjne;
 • Zajęcia z psychologiem;
 • Terapię ruchową;
 • Senso-zabawę;
 • Integrację społeczną.