Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie

Pracą Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie kieruje kierownik mgr Ewa Koszela, który odpowiada za całokształt działalności ŚDS.

Do zadań kierownika należy w szczególności:

 • ustalenie wewnętrznej organizacji ŚDS;
 • reprezentowanie ŚDS na zewnątrz;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ŚDS.

Kierownika podczas nieobecności zastępuje pracownik, któremu kierownik powierzył obowiązki związane z jego zastępowaniem.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. finansowo-administracyjnych

Do zadań należy w szczególności:

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników;
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej;
 • sporządzanie planów budżetu;
 • prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i inwentaryzacją składników majątkowych;
 • prowadzenie ewidencji obecności osób korzystających z pobytu dziennego w ŚDS;
 • wykonywanie czynności administracyjno-gospodarczych.

Pracownicy:

Główny księgowy - Renata Wilczyńska

Pomoc administracyjna - Monika Matuszek

 

Zespół wspierająco-aktywizujący

Do zadań należy w szczególności:

 • świadczenie usług oferowanych przez ŚDS;
 • przygotowanie i realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika ŚDS;
 • prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dzienników dokumentujących pracę;
 • prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników ŚDS;
 • zapobieganie społecznej dekompensacji uczestników ŚDS.

Pracownicy:

Starszy terapeuta - mgr Beata Chmielowska

Starszy terapeuta - mgr Dorota Federkiewicz

Starszy terapeuta - mgr Gabriel Hojeński

Starszy terapeuta - mgr Anna Wilczyńska

Terapeuta - mgr Marta Chajdukiewicz

Psycholog - mgr Agnieszka Marciniak

Starszy technik fizjoterapii - Violetta Gąska

Opiekun - Danuta Żmuda

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • opublikowano:
  29-08-2019 16:11
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  03-09-2019 14:42
  przez: Anna Wilczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
  odwiedzin: 83
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×