Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne Żłobka w Namysłowie

Nazwa : Żłobek w Namysłowie
Adres :ul. Władysława Stanisława Reymonta 5B, 46-100 Namysłów
tel. 77 4105483
e-mail: zlobek.namyslow@gmail.com

Dyrektor: mgr Ewa Skawińska-Dorociak

Czas pracy: 6:30 - 16:30

Oddziały: 5

Liczba miejsc: 100

Zatrudnienie: 13 opiekunek dziecięcych i 5 sprzątaczek

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Forma prawna: jednostka samorządu terytorialnego

Sposób finansowania: Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 z późn.zm.)

Przyjmowanie i załatwianie spraw: 

Interesantów przyjmuje Dyrektor Żłobka w dni robocze w godz. od 09:00 do 14:00

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.