Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

PDFStatut Szkoły

PDFRegulamin rady pedagogicznej.pdf
PDFRegulamin rady rodziców.pdf
PDFRegulamin biblioteki szkolnej.pdf
PDFRegulamin samorządu uczniowskiego.pdf
PDFObowiązki nauczycieli dyżurnych.pdf
PDFŚwietlica szkolna z dożywianiem.pdf
PDFStruktura organizacyjna wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości pracy.pdf
PDFRegulamin przerw.pdf
PDFRegulamin korzystania z szatni.pdf
PDFSZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY.pdf
PDFZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z RODZICAMI.pdf
PDFCELE WYCHOWAWCZE I ZASADY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM.pdf

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

PDFKRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I.pdf
PDFKRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE II.pdf
PDFKRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE III.pdf
PDFEDUKACJA PRZYRODNICZA W KLASIE III.pdf

RELIGIA
PDFKRYTERIA OCENIANIA Z RELIGI W KLASACH I-VI.pdf

JĘZYK POLSKI
PDFrozkl_pol_sp_4_kryteria.pdf
PDFpol_rozk_sp5_kryteria.pdf
PDFpol_rozk_sp_6_kryteria-1.pdf

JĘZYK ANGIELSKI
DOCKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV.doc
DOCKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V.doc
DOCKRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI.doc

JĘZYK NIEMIECKI
PDFKryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy IV.pdf
PDFKryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy V.pdf

MATEMATYKA
PDFKRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI.pdf
DOCPrzedmiotowy system oceniania.doc
DOCKryteria ocen z matematyki w klasach 4-6.doc

PRZYRODA
DOCKRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY.doc

HISTORIA
Klasa IV

PDFSemestr I - wymagania konieczne, podstawowe i ponadpodstawowe.pdf
PDFSemestr I - wymagania na poszczególne oceny.pdf
PDFWymagania semestralne w klasie IV - Semestr I.pdf
PDFSemestr II - wymagania na poszczególne oceny.pdf

Klasa V
PDFSemestr I - wmagania konieczne, podstawowe i ponadpodstawowe.pdf
PDFSemestr I - wymagania na poszczególne oceny.pdf
PDFSemestr II - wymagania konieczne, podstawowe i ponadpodstawowe.pdf
PDFSemestr II - wymagania na poszczególne oceny.pdf

Klasa VI

PDFSemestr I - wymagania konieczne, podstawowe i ponadpodstawowe.pdf
PDFSemestr I - wymagania na poszczególne oceny.pdf
PDFSemestr II - wymagania konieczne, podstawowe i ponadpostawowe.pdf
PDFSemestr II - wmagania na poszczególne oceny.pdf

MUZYKA

PDFKRYTERIA OCEN Z MUZYKI - klasy I-III.pdf

PLASTYKA
PDFKryteria oceniania z plastyki.pdf

TECHNIKA
DOCKryteria oceniania z techniki klasy IV-VI.doc

INFORMATYKA
DOCKRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY IV.doc
PDFKRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY V.pdf
PDFKRYTERIA OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI.pdf

WYCHOWANIE FIZYCZNE