Przejdź do treści strony WCAG

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,

wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

Szczegółowe cele i zadania zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Św. Jana Pawła II w Namysłowie

dostępnym na stronie szkoły: www.sp5-namyslow.pl