Przejdź do treści strony WCAG

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej w Kamiennej

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,

wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

Szczegółowe cele i zadania zawarte są

w Statucie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej

DOCStatut Szkoły.doc