Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole Szkoły Podstawowej w Kamiennej

Kontrole Szkoły Podstawowej w Kamiennej:

  1. Okresowa kontrola stany BHP placówki przeprowadzona przez Urząd Miejski w Namysłowie-9.01.2019
  2. Kontrola zaleceń przeprowadzona przez Opolskiego Kuratora Oświaty-4.03.2019
  3. Kontrola stołówki szkolnej przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie-20.03.2019
  4. Kontrola bieżąca dotycząca stanu warunków sanitarno-higienicznych w szkole - 23.05.2019