Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie

ul. Główna 115

46-100 Namysłów

REGON: 001201172

NIP:752-13-15-129

E-mail: sekretariat@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

tel./fax (77) 4191692, (77) 4191410

Adresy skrytek ePUAP:

*/ZSPGLUSZYNA/SkrytkaESP

 

II. Dyrektor: dr Tomasz Wołczański, tel.+48 603321211

E-mail: dyrektor@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

    Z-ca dyrektora: mgr Bożena Komarnicka

E-mail: bkomarnicka@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

III. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie wchodzi:

 

  1. Szkoła Podstawowa

im. Jana Kochanowskiego

 w Głuszynie, ul. Główna 115

46-100 Namysłów

 

  1.  Publiczne Przedszkole w Głuszynie

 ul. Główna 115

 46-100 Namysłów

 

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie mieści się w dwóch budynkach dydaktycznych:

 

   3.1. Klasy I-IV i 3 oddziały przedszkolne mieszczą się w Głuszynie ul. Główna 115,

      46-100 Namysłów tel./fax (77) 4191410

 

   3. 2. Klasy V-VIII mieszczą się w budynku dydaktycznym

      w Smogorzowie ul. Główna 69, 46-100 Namysłów tel. /fax (77)4191692

 

3.3. Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie, mieści się w budynku       

      dydaktycznym w Smogorzowie ul. Główna 69,46-100 Namysłów; tel./fax (77) 4191692

E-mail: sekretariat@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

      czynny od poniedziałku do piątku od godziny 730 do godziny 1530

  1. Renata Lewicka  - inspektor,  E-mail: rlewicka@zspgluszyna.szkolnastrona.pl
  2. Justyna Dorobek - inspektor, E-mail: jdorobek@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

3.4. Sprawy związane ze stołówką szkolną można załatwić w Głuszynie tel./fax (77) 4191410

           od poniedziałku do piątku od godziny 700 do godziny 1500

 

1  Anna Stasiak       -  intendent, E-mail: astasiak@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

          2. Justyna Dorobek  - intendent, E-mail: jdorobek@zspgluszyna.szkolnastrona.pl

 

 

       3.5. . Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie:

 

    1. pedagogiczni pełnozatrudnieni         24  osób

    2. pedagogiczni niepełnozatrudnieni      3  osób

    3. administracji                                       3  osoby

    4. obsługi                                              17 + 1 sezonowy

 

IV. Organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.

 

V. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.

 

VI. Uchwała nr VII/131/99

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GŁUSZYNIE

 

      VII. Środki finansowe na działalność zespół uzyskuje z budżetu państwa oraz gminy. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.