Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie

https://ekowod.eu/wp-content/uploads/2021/06/logo.png

 

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka  z o.o. w Namysłowie jest spółką Gminy Namysłów. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XV/213/2000 z dnia 25.01.2000 r. w wyniku połączenia jednoosobowych spółek Gminy Namysłów tj. Wodociągów Namysłowskich Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOSORT” Sp. z o.o. w Namysłowie - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Gabrielii Łuczków w Namysłowie w dniu 14.02.2000 r. Rep. A Nr 674/2000 Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000033145 Spółce nadano numer statystyczny REGON 531622986.

 

Informacje o majątku Spółki

 

Kapitał zakładowy w wysokości: 43.274.000,00 zł

Lista Wspólników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie:

 

Lp.

Nazwa i siedziba Wspólnika

Wartość udziału

Ilość udziałów

Wartość łączna udziałów

1.

Gmina Namysłów
ul. Dubois 3
46-100 Namysłów

1.000,00 zł

32.255

34.679.000,00 zł

2.

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

1.000,00 zł

4.891

4.891.000,00 zł

3.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

1.000,00 zł

2.279

2.319.000,00 zł

4.

Gmina Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

1.000,00 zł

1.952

2.057.000,00 zł

5.

Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

1.000,00 zł

1.897

2.080.000,00 zł