Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dot. rozbudowy oświetlenia drogowego w Smarchowicach Śląskich

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie "Rozbudowa oświetlenia drogowego  w Smarchowicach Śląskich w ramach zadania: Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów".

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Uzyskanie warunków technicznych wykonania i podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 2. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z zatwierdzeniem projektu w organie architektoniczno-budowlanym i uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbudowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.
 3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, uzgodnieniami, warunkami technicznymi podłączenia do sieci elektroenergetycznej  i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.
 4. Przeprowadzenie prób i badań wymaganych przepisami budowlanymi oraz przygotowanie dokumentów dopuszczających do eksploatacji i użytkowania.
 5. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

Oferty należy składać do dnia 16.08.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (pokój nr 12A).

Dokumenty do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2019
  przez: Roman Kania
 • opublikowano:
  08-08-2019 09:28
  przez: Karol Szczyrk
 • zmodyfikowano:
  08-08-2019 09:35
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 317
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×