Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i do Senatu

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 r.


Informacja dotycząca dyżurów urzędnika wyborczego

Informujemy, iż funkcję urzędnika wyborczego Gminy Namysłów pełni Pani Justyna Urban.
Budynek A, pokój 9a.
Nr telefonu 77 419 03 19, e-mail: urz-160602-1@pkw.gov.pl


Informacja wyborcza dot. siedziby obwodowej komisji wyborczej w Bukowie Śląskiej

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dot. siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 17, obejmującego swoim zasięgiem sołectwa: Baldwinowice z przysiółkiem Marysin, Bukowa Śląska, Igłowice oraz Woskowice Małe, informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 roku Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 ma swoją siedzibę, podobnie jak w latach poprzednich, w świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej (Bukowa Śląska 7B, 46-100 Namysłów).

Stosowne obwieszczenie w tej sprawie zostało niezwłocznie po podpisaniu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, powieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz rozplakatowane w gablotach oraz na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie gminy Namysłów.


Dokumenty do pobrania:

 • Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X
 • Prezentacja SEJM OKW-cz-2 Ustalenie wyników-protokoły
 • Prezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania
 • Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Postanowienie Nr 729/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 702/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Namysłów
 • Uchwała Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Namysłowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie późniejszego otwarcia lokalu wyborczego
 • Uchwała Nr 3 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 26 w Namysłowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie późniejszego otwarcia lokalu wyborczego
 • Postanowienie Nr 649/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 608/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 598/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 582/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 578/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 556/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 567/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 564/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Namysłów
 • Postanowienie Nr 540/2019 r. Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie ewentualnego losowania 
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
 • Postanowienie Nr 519/2019 Komisarza Wyborczego w opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 492/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 179/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
 • Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - wyciąg
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania