Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.12.2019.JC Namysłów, dnia 20.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.,
  3) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Włodarczyk Jakub

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  20-08-2019 15:01
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 587
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu