Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.1.2019.EM Namysłów, dnia, 06.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 ust 4 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie zwołuję pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  3. Wręczenie radnym listów gratulacyjnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie
/-/ Jacek Fior