Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2020 roku

W dniu 15 listopada 2019 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 232/VII/19 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

W dniu 31 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 181/VIII/19 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 182/VIII/19 uchwaliła budżet gminy na 2020 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 127 550 871,66 zł, natomiast wydatki na poziomie 128 885 649,88 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 1 334 778,22 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2020 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2020 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2020 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2020 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2020 rok
 • Informacja Gminy Namysłów za 2020 rok
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (Gmina)
 • Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (Urząd Miejski)
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (Gmina)
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12. 2020 r. (Urząd Miejski)
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r. (Gmina)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (Gmina)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (Urząd Miejski)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (Urząd Miejski)
 • Uchwała Nr 515/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2020 r.
 • Uchwała Nr 516/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2020 r.
 • Uchwała Nr 517/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 21/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 31/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2020 rok
 • Uchwała Nr 344/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
 • Uchwała Nr 95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2020 r.