Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. działkę nr 147/2, k. m. 1, o powierzchni 0,2893 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00042317/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  2. działkę nr 183/4, k. m. 1, o powierzchni 0,3189 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00021766/0, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  3. działki nr 12/34, o powierzchni 0,5500 ha oraz nr 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, k. m. 3, położone w Namysłowie, zapisane wksiędze wieczystej nr OP1U/00075500/1, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  4. działkę nr 1202/7, k. m. 11, o powierzchni 0,0018 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00013816/7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  5. działkę nr 918/32, k. m. 7, o powierzchni 0,0072 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00083390/5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  6. działkę nr 263/2, k. m. 1, o powierzchni 0,2400 ha, położoną w Smarchowicach Wielkich, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00079961/8, przeznaczoną do zamiany

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski