Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0031.2.2019.EM Namysłów, dnia, 09.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 4 Uchwały nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie zwołuję sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Złożenie życzeń bożonarodzeniowych - podzielenie się opłatkiem.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodnicząca MRM
/-/ Magdalena Rachlak