Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.92.2019.EM Namysłów, dnia 11.12.2019 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu IV sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję IV sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Restauracji Limba w Namysłowie, ul. Oławska 13.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenia porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków w ramach budżetu Namysłowskiej Rady Seniorów.
  4. Informacje Przewodniczącej w sprawach bieżących.
  5. Przyjęcie protokołu z III sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad IV sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Elżbieta Rzewuska