Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne.

Namysłów, dnia 4 grudnia 2019 roku

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski