Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz leśnego w 2020 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Podaje się do wiadomości, co następuje:                   

  1. Średnia cena skupu żyta, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020  wynosi 58,46 zł  za 1 dt  i stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
  2. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa  za  pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł  za 1 m3 i stanowi podstawę wymiaru podatku leśnego  na  2020 rok.

 

Namysłów, dnia 30 grudnia 2019 r.