Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2020 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 263/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 264/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 265/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 266/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 267/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 268/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 269/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 270/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 271/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 272/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 273/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 274/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 275/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 276/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 277/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 278/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 279/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania
  czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 280/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 281/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 282/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 283/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 284/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 285/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 286/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 287/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 288/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 289/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 290/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 291/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 292/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 293/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 294/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 295/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 296/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 297/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 298/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 299/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 300/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 301/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 302/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 303/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 304/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 306/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 307/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 308/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 309/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 310/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 311/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 312/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 313/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 314/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 315/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 316/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 317/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ochrony zabytków w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 318/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 319/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 320/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2020
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  07-01-2020 14:41
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  18-02-2020 09:14
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 794
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu