Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2020 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 263/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 264/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień dotyczących zamówień publicznych oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 265/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 266/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 267/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 268/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 269/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 270/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 271/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 272/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 273/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 274/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 275/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 276/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 277/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 278/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 279/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania
  czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 280/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 281/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 282/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 283/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 284/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 285/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 286/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 287/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. św. Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 288/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 289/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 290/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich
 • Zarządzenie Nr 291/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Zarządzenie Nr 292/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
 • Zarządzenie Nr 293/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 294/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 295/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 296/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 297/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 298/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego
 • Zarządzenie Nr 299/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 300/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 301/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. promocji i rozwoju w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 302/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 303/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 304/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
 • Zarządzenie Nr 305/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 306/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 307/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 308/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 309/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 310/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 311/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 312/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 313/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 314/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 315/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolnicze oraz inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 316/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 317/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. funduszu sołeckiego i ochrony zabytków w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 318/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 319/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 320/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 321/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 322/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 323/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 324/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 325/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 326/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 327/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 328/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 329/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 330/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 331/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 332/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 333/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 334/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 335/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 336/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 337/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 338/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. mienia komunalnego w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 339/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
 • Zarządzenie Nr 340/VIII/20 Burmistrza Namysłowa a dnia 16 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 341/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmian w składzie Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019-2023
 • Zarządzenie Nr 342/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 343/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 327/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 344/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 328/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 345/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 857/14, 851/53, 851/54
 • Zarządzenie Nr 346/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 347/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 348/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 349/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 350/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 351/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Namysłów przeznaczonych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Zarządzenie Nr 352/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
 • Zarządzenie Nr 353/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie 355/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie 356/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 357/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 358/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 359/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 360/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 361/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 362/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 363/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 364/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 365/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 368/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka w Namysłowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Nr 369/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 370/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 371/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 372/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania wewnętrznego zespołu ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Zarządzenie Nr 373/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 374/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 375/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 376/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 377/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 378/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 379/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 380/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 381/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 382/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 383/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 384/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 385/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2020 r. Nr 339/VIII/20 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej
 • Zarządzenie Nr 386/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 387/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 388/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 389/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 390/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 391/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 392/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 393/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 395/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 396/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 397/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 398/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 399/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 • Zarządzenie Nr 400/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 401/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 402/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 403/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 404/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 405/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 406/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 407/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 408/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 409/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 410/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 411/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 412/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 413/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 414/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 415/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 416/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dzierżawy i użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 417/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 418/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 419/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 420/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 421/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 422/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 423/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 424/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 425/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 427/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 428/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 429/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 430/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 431/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 432/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 433/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 434/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 435/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 436/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 437/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 438/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2020 r.  w sprawie upoważnienia  Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Namysłowie   do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 439/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych  przez Zastępcę Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 440/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 441/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych  z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 442/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 443/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 444/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 445/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 446/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 447/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 448/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 • Zarządzenie Nr 449/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 450/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 451/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 452/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 453/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 454/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 455/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2020 r.  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem budynków i pomieszczeń związanych z produkcją rolną
 • Zarządzenie Nr 456/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 457/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 458/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie najmu pomieszczeń i budynków związanych z produkcją rolną
 • Zarządzenie Nr 459/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 460/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 461/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2020 r.w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 462/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 463/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 464/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 465/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 466/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 467/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2020 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne
 • Zarządzenie Nr 468/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 469/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Zarządzenie Nr 470/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 471/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 472/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 473/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 474/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 475/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 476/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 477/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 478/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 479/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 480/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 480A/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 481/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 482/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 483/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 484/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 485/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 486/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 487/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 488/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
 • Zarządzenie Nr 489/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Namysłów celem przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 490/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 491/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępności do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w związku ze wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i zaliczeniem powiatu namysłowskiego do strefy czerwonej
 • Zarządzenie Nr 492/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 493/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 494/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji z realizacji ustawy o Karcie  Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 495/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 października 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 496/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 498/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 499/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 500/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 października 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 501/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 502/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 503/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 504/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 505/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
 • Zarządzenie Nr 506/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 507/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 • Zarządzenie Nr 508/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 509/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 510/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 511/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 512/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 513/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 514/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 515/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 516/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 517/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 518/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i prowadzenia postępowań
 • Zarządzenie Nr 519/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny środka trwałego
 • Zarządzenie Nr 520/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 521/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 522/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 523/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 524/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 525/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 526/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 527/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian subwencji ogólnej w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 528/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 529/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 530/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 531/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 532/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 533/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 534/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych
 • Zarządzenie Nr 535/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 536/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 537/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 538/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 539/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 540/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 540A/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 541/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie