Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 1b, tel. 774190390

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium sportowego,
  • dokumenty potwierdzające uzyskany, w roku składania wniosku, wynik sportowy,
  • opinia obecnego trenera sportowego,
  • licencja zawodnika,
  • informacja o przynależności klubowej.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się do 31 grudnia każdego roku.

Czas załatwienia sprawy:

Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 14 dni roboczych od dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr 662/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1512, 3075,
    z 2018 r. poz. 2312 oraz z 2019 r. poz. 2546).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

BE 10