Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 1b, tel. 774190390

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie pisma o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz szczególną aktywność sportową
  • potwierdzenie, wydane przez właściwy polski związek sportowy lub właściwy okręgowy związek sportowy, uzyskanego wyniku sportowego.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się do 31 grudnia każdego roku.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje się w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr 160/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów (dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 poz.3696).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

BE 10