Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 3b, tel. 774190395

Sposób załatwienia sprawy:

Pismo określające wysokość dotacji.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
  • informacja o liczbie uczniów,
  • rozliczenie wykorzystania dotacji.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Wnioski składa się do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Czas załatwienia sprawy:

Na bieżąco

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

BE10