Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 3b, tel. 774190395

Sposób załatwienia sprawy:

Pismo określające wysokość dotacji.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Na bieżąco

Czas załatwienia sprawy:

Na bieżąco

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.),
  • Uchwała nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
    z 2018 r. poz. 2814)
  • Uchwała nr 120/VII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2849)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kategoria archiwalna:

B5