Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2020 roku

Plany postępowań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
16-09-2020 02-10-2020
godz. 10:00
Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ
15-09-2020 01-10-2020
godz. 10:00
Remont pokrycia dachu budynku "B" w ramach zadania p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ
28-08-2020 15-09-2020
godz. 10:00
Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu
24-08-2020 03-09-2020
godz. 10:00
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brzozowiec
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedzi na zapytania | Odpowiedzi na zapytania II | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-08-2020 17-08-2020
godz. 10:00
Zdjęcie i położenie 50 sztuk drzew – wywrotów i złomów podpartych oraz przecięcie  i usunięcie ze ścieżek 11 sztuk drzew leżących w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
30-07-2020 18-08-2020
godz. 10:00
Modernizacja sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu
22-07-2020 31-07-2020
godz. 10:00
Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
09-07-2020 21-07-2020
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) Część 1 – Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie”, Część II – Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ramach zadania: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. I Informacja o wyborze oferty - cz. II
03-07-2020 14-07-2020
godz. 10:00
Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
01-07-2020 20-07-2020
godz. 10:00
Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich: 1)  Część I – dostawę i montaż trybuny dla kibiców w ramach zadania: „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, 2) Część II – dostawę i montaż ławek dla zawodników rezerwowych w ramach zadania: „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, 3) Część III – dostawę i montaż bramek piłkarskich w ramach zadania: „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedz na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. I  | Informacja o wyborze oferty - cz. II | Informacja o wyborze oferty - cz. III
30-06-2020 09-07-2020
godz. 10:00
Zapewnienie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
30-06-2020 17-07-2020
godz. 10:00
Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich - wykonanie utwardzenia pod trybuny
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
28-05-2020 08-06-2020
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 -  „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 -  „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - cz. 1 | Informacja o wyborze oferty - cz. 2
20-05-2020 09-06-2020
godz. 10:00
Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
19-05-2020 27-05-2020
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 -  „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 -  „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu - cz. 1Informacja o unieważnieniu - cz. 2
19-05-2020 01-06-2020
godz. 10:00
„Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice” - opracowanie dokumentacji projektowej" w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Baldwinowice (etap I)”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu
13-05-2020 25-05-2020
godz. 10:00
Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach w ramach zadania p.n. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
13-05-2020 29-05-2020
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
05-05-2020 20-05-2020
godz. 10:00

Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie II | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty

29-04-2020 07-05-2020
godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 -  „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 -  „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 3) część 3 -  „Budowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu - cz. 1 | Informacja o unieważnieniu - cz. 2 | Informacja o wyborze oferty - cz. 3
19-03-2020 21-04-2020
godz. 10:00
Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej - etap II - budowa zespołu boisk sportowych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiana treści siwz | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II | Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści siwz | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
19-03-2020 31-03-2020
godz. 10:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
17-03-2020 03-04-2020
godz. 10:00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-03-2020 17-03-2020
godz. 10:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-03-2020 24-03-2020
godz. 10:00
Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
03-03-2020 19-03-2020
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2020
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
10-02-2020 26-02-2020
godz. 10:00
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów w roku 2020
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Zmiana treści siwz | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania
14-01-2020 22-01-2020
godz. 10:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2020 roku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty