Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na 2020 r.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 17) Gmina Namysłów ogłasza, iż po II aktualizacji podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 wynoszą:

 1. na 1 wychowanka przedszkola – 12.636,44 zł rocznie (1.053,04 zł – miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 58.626,88 zł rocznie (4.885,57 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 17.896,63 zł rocznie (1.491,39 zł – miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) – 5.183,85 zł rocznie (431,99 zł – miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 22.216,50 zł rocznie (1.851,38 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – 986;
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – 13,33;
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – 21,67;
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – 10
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy – prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – 4.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
/-/ Ewa Burkiewicz-Janik


Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).) Gmina Namysłów ogłasza, iż po I aktualizacji podstawowa kwota dotacji na rok 2020 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 12.397,01 zł rocznie (1.033,08zł - miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 58.626,88 zł rocznie (4.885,57 zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 17.896,63 zł rocznie (1.491,39 zł - miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 5.183,85 zł rocznie (431,99 zł - miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 22.216,50 zł rocznie (1.851,38 zł - miesięcznie).

Zastępca Naczelnika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Renata Król


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17). Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2020 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 12.410,51 zł rocznie (1.034,21 zł - miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 55.153,04 zł rocznie (4.596,09zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 16.836,19 zł rocznie (1403,02 zł - miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 4.876,69 zł rocznie (406,39 zł - miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 20.900,10 zł rocznie (1.741,68 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 970;
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 12;
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 21;
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 10;
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 4.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Renata Król