Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 5
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail: usc@namyslow.eu

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłata:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać:

 • gotówką
 • przy użyciu terminala płatniczego
 • przelewem na konto: 
  Gmina Namysłów, ul.Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
  Bank Spółdzielczy w Namysłowie 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 podając w tytule rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Namysłów
kod Swift (BIC) POLUPLPR
IBAN PL 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w USC,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą platformy ePUAP.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Kategoria archiwalna: B5