Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2020 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.17.2020.MZ Podłączenie do eksploatacji studni nr 1R-bis ma ujęcia wody podziemnej "Objazda" z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu komunalnego w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 08-12-2020 r.
Pismo z dn. 08-12-2020 r.
GK.6220.16.2020.MZ Podłączenie do eksploatacji studni nr 2z-bis na ujęciu wody dla potrzeb Browaru w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 20-11-2020 r.
Pismo z dn. 20-11-2020 r.
GK.6220.15.2020.AP Podłączenie do eksploatacji studni nr 6A i 13R na ujęciu wody przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 14-09-2020 r.
Pismo z dn. 14-09-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 16-11-2020 r.
GK.6220.14.2020.AP Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-bytową na działce nr 240/5 obręb Namysłów Zawiadomienie z dn. 07-09-2020 r.
Pismo z dn. 07-09-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 15-12-2020 r.
GK.6220.13.2020.AP Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Barzyna – Smarchowice Śląskie Zawiadomienie z dn. 11-08-2020 r.
Pismo z dn. 12-08-2020
Zawiadomienie z dn. 13-11-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 31-12-2020 r.
GK.6220.12.2020.AP Punkt zbierania odpadów Zawiadomienie z dn. 12-08-2020 r.
Pismo z dn. 12-08-2020 r.
GK.6220.9.2020.AP Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych Obwieszczenie z dn.29-05-2020 r.
Pismo z dn. 29-05-2020 r.
Pismo z dn. 10-06-2020 r.
GK.6220.7.2020.AP Punkt zbierania i przetwarzania odpadów Zawiadomienie z dn. 21-05-2020 r.
Pismo z dn. 21-05-2020 r.
Postanowienie z dn. 23-12-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 23-12-2020 r.
GK.6220.8.2020.AP Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych realizowanej na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach administracyjnych miasta Namysłów (woj. Opolskie, pow. Namysłowski) Obwieszczenie z dn. 04-05-2020 r.
Pismo z dn. 04-05-2020 r.
GK.6220.2.2019.AP Rewitalizacja obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski Postanowienie z dn. 14-07-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 14-07-2020 r.
GK.6220.19.2019.AP Zakład gospodarki odpadami Zawiadomienie z dn. 22-01-2020 r.
Ogłoszenie z dn. 07-02-2020 r.
Decyzja z dn. 07-02-2020 r.
GK.6220.21.2019.AP Przebudowa istniejącej stacji paliw w Bukowie Śląskiej Zawiadomienie z dn. 29-07-2020 r.
Decyzja z dn. 29-07-2020 r.
GK.6220.22.2019.AP Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego oraz budowa pawilonów gospodarczych na terenie zakładu Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 02-03-2020 r.
Ogłoszenie z dn. 25-03-2020 r.
Decyzja z dn. 25-03-2020 r.