Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2020 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.9.2020.AP Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych Obwieszczenie z dn.29-05-2020 r.
Pismo z dn. 29-05-2020 r.
Pismo z dn. 10-06-2020 r.
GK.6220.7.2020.AP Punkt zbierania i przetwarzania odpadów Zawiadomienie z dn. 21-05-2020 r.
Pismo z dn. 21-05-2020 r.
GK.6220.8.2020.AP Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z dalszą sprzedażą części zdemontowanych realizowanej na terenie działki o nr ew. 8/15 obręb 0038 Namysłów w granicach administracyjnych miasta Namysłów (woj. Opolskie, pow. Namysłowski) Obwieszczenie z dn. 04-05-2020 r.
Pismo z dn. 04-05-2020 r.
GK.6220.2.2019.AP Rewitalizacja obiektów stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski Postanowienie z dn. 14-07-2020 r.
Zawiadomienie z dn. 14-07-2020 r.
GK.6220.19.2019.AP Zakład gospodarki odpadami Zawiadomienie z dn. 22-01-2020 r.
Ogłoszenie z dn. 07-02-2020 r.
Decyzja z dn. 07-02-2020 r.
GK.6220.21.2019.AP Przebudowa istniejącej stacji paliw w Bukowie Śląskiej Zawiadomienie z dn. 29-07-2020 r.
Decyzja z dn. 29-07-2020 r.
GK.6220.22.2019.AP Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego oraz budowa pawilonów gospodarczych na terenie zakładu Froneri Polska Sp. z o.o. w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 02-03-2020 r.
Ogłoszenie z dn. 25-03-2020 r.
Decyzja z dn. 25-03-2020 r.