Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Miejsce położenia Numer działki, karta mapy, powierzchnia, numer księgi wieczystej Forma zbycia Opis nieruchomości Cena nieruchomości brutto

1.

Namysłów

dz. nr 857/14
k. m. 4
pow. 2,7182 ha
KW nr OP1U/00083390/5

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • wraz z sąsiednimi działkami nr 851/53 i 851/54 działka stanowi kompleks gruntu położony w strefie pośredniej miasta - ul. Parkowa, w sąsiedztwie terenów zieleni i budownictwa mieszkaniowego, w niedalekiej odległości znajduje się przedszkole,basen miejski oraz szkoły średnie,
 • działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem parkowym, rozłóg korzystny, dostęp do nieruchomości dogodny,
 • działka pozostaje w zasięgu sieci pełnego uzbrojenia terenu,
 • działka bez obciążeń i zobowiązań,
 • przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: C.5ZP – Teren zieleni urządzonej; C.23KDD – Teren drogi klasy dojazdowej.

1.386.300,00 zł

 

2.

Namysłów

dz. nr 851/53
k. m. 4
pow. 0,0205 ha
KW nr OP1U/00042315/7

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • wraz z sąsiednimi działkami nr 857/14 i 851/54 działka stanowi kompleks gruntu położony w strefie pośredniej miasta - ul. Parkowa, w sąsiedztwie terenów zieleni i budownictwa mieszkaniowego, w niedalekiej odległości znajduje się przedszkole,basen miejski oraz szkoły średnie,
 • działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem parkowym, rozłóg korzystny, dostęp do nieruchomości dogodny,
 • działka pozostaje w zasięgu sieci pełnego uzbrojenia terenu,
 • działka bez obciążeń i zobowiązań,
 • przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: C.5ZP – Teren zieleni urządzonej.

10.500,00 zł

 

3.

Namysłów

dz. nr 851/54
k. m. 4
pow. 0,1543 ha
KW nr OP1U/00041912/5

sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • wraz z sąsiednimi działkami nr 857/14 i 851/53 działka stanowi kompleks gruntu położony w strefie pośredniej miasta - ul. Parkowa, w sąsiedztwie terenów zieleni i budownictwa mieszkaniowego, w niedalekiej odległości znajduje się przedszkole,basen miejski oraz szkoły średnie,
 • działka niezabudowana, porośnięta drzewostanem parkowym, rozłóg korzystny, dostęp do nieruchomości dogodny,
 • działka pozostaje w zasięgu sieci pełnego uzbrojenia terenu,
 • działka bez obciążeń i zobowiązań,
 • przeznaczenie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: C.5ZP – Teren zieleni urządzonej, C.22KDD – Teren drogi klasy dojazdowej;
 • C.23KDD – Teren drogi klasy dojazdowej.

78.700,00 zł

 

 
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przez okres 21 dni.

Osobom fizycznym i prawnym wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 29 kwietnia 2020 r.

Cena nieruchomości podlega uiszczeniu jednorazowo - do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2020
  przez: Karolina Gogół
 • opublikowano:
  24-03-2020 10:09
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  24-03-2020 10:10
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 230
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu