Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

 1. Lokal nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 22E, o powierzchni 48,45 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00059577/3, położony w Namysłowie przy ul. Łączańskiej, na działce nr 1250 k. m. 10, o powierzchni 3,6045 ha wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 2063/1000000 części, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00028733/9. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2020
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  25-03-2020 13:32
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 158
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu