Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXII/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 kwietnia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXII/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
zwołanej przez Wojewodę Opolskiego na dzień 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00
w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Wojewoda Opolski pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r. sygn.. akt.: PN-III.4100.24.2020.AR, na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z  późn. zm.), zwołał sesję Rady Miejskiej w Namysłowie na dzień 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie z  nw. porządkiem obrad.:

  1. Otwarcie sesji,
  2. Stwierdzenie kworum,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  4. Wybór Przewodniczącego Rady,
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady,
  6. Zakończenie obrad sesji Rady.

Ad.1., Ad.2., Ad.6.

Obrady otworzył Krzysztof Dzidowski, najstarszy wiekiem radny, który przybył na sesję. Prowadzący, na podstawie listy obecności, stwierdził, że na sesję przybyło 7, spośród 21 radnych, co nie stanowi kworum niezbędnego do stwierdzenia prawomocności obrad i podejmowania wiążących rozstrzygnięć. Następnie, biorąc pod uwagę stan faktyczny, zakończył sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Senior
Krzysztof Dzidowski

Protokołowała
Ewelina Małko