Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe dot. modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach".

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót modernizacyjno-remontowych, obejmujących pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej.

Oferty należy składać do dnia 29.05.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (pokój nr 12A).

Dokumenty do pobrania: