Przejdź do treści strony WCAG

Protokół z posiedzenia Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli:

 1. Aleksandra Rojkiewicz - przewodnicząca
 2. Roman Kania - zastępca przewodniczącego
 3. Krzysztof Kwietniewski - członek
 4. Dorota Purzyńska-Podurgiel - członek
 5. Andrzej Kilan - członek
 6. Monika Rybak - członek

Temat posiedzenia:

Ogłoszenie ostatecznej listy wniosków pod głosowanie mieszkańców gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok; ustalenie w drodze losowania kolejności umieszczenia zadań na kartach do głosowania; sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urny do głosowania w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Ustalenia:

Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego ostatecznie ustalił, iż trzy złożone propozycje zadań pn.:

 1. Dron do analizy zanieczyszczeń „SOWA”,
 2. W trosce o zdrowie - automaty do dezynfekcji rąk,
 3. Trampoliny dla Namysłowian,

zostaną umieszczone na ostatecznej liście zadań poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 r.

W drodze losowania, na podstawie rozdziału 4 § 12 ust 1 Załącznika do Uchwały Nr 204/VIII/20 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok, Zespół ustalił także kolejność projektów umieszczonych na karcie do głosowania, w następujący sposób:

 1. W trosce o zdrowie - automaty do dezynfekcji rąk,
 2. Dron do analizy zanieczyszczeń „SOWA”,
 3. Trampoliny dla Namysłowian.

Głosowanie nad zadaniami odbędzie się  w dniach od 10 czerwca do 22 czerwca 2020 r.

Poniżej protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa 2020:

PDFProtokól z posiedzenia Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Namysłowa, dn. 8 czerwca 2020 godz. 12.00.pdf