Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 30.06.2020 r. do 21.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) zostanie wywieszony wykaz gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia, wykorzystywanych na cele inne niż rolne.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski