Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania bezpiecznej nawierzchni piaskowej na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Namysłowie w ramach zadania: Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów

Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Namysłowie w ramach zadania: Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów.”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie  ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót.

Oferty należy składać do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (pokój nr 12A).

Dokumenty do pobrania: