Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2021 roku

W dniu 12 listopada 2020 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 509/VII|/20 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

W dniu 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 337/VIII/20 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 338/VIII/20 uchwaliła budżet gminy na 2021 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 130 411 157,04 zł, natomiast wydatki na poziomie 140 613 569,65 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 10 202 412,61 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja Gminy Namysłów za 2021 rok (na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-g ustawy o finansach publicznych)
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2021 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2021 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2021 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2021 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2021 rok
 • Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok (Gmina)
 • Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok (Urząd Miejski)
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok (Gmina)
 • Korekta bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok (Gmina)
 • Informacja dodatkowa za 2021 rok (Gmina)
 • Informacja dodatkowa za 2021 rok (Urząd Miejski)
 • Rach zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2021 rok (Urząd Miejski)
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2021 rok (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 (Gmina)
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (Urząd Miejski)
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2021 roku
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2021 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
 • Uchwała Nr 516/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2021 r.
 • Uchwała Nr 517/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2021 r.
 • Uchwała Nr 518/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr 699/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2021 r.
 • Uchwała Nr Nr 9/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr Nr 365/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 września 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
 • Uchwała Nr Nr 133/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2021 rok