Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy

Koordynatorami ds. dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy są:

  • Monika Matuszek, tel.: 774103513, e-mail: dom@sds.namyslow.eu
  • Anna Wilczyńska, tel.: 774103513, e-mail: dom@sds.namyslow.eu

Dostępność architektoniczna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Składa się z 2 pięter oraz wyposażona jest w windę dostosowaną do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się. Osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość dojazdu samochodem pod same drzwi wejściowe. Szerokość korytarzy oraz otworów drzwiowych dostosowana jest do poruszania się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne pozbawione są progów. Korytarz wyposażony jest w uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby oraz umożliwia wejście do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Dostępność cyfrowa

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności dotyczy podstrony jednostki na www.bip.namyslow.eu.

Data publikacji strony: 02.01.2013 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.03.2021 r.
Data sporządzenie oświadczenia: 19.03.2021 r.

Podstrona Środowiskowego Domu Samopomocy na Biuletynie Informacji Publicznej jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niedowidzących. Obsługa podstrony jest możliwa przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Podstrona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące poprzez zmianę wielkości czcionki oraz zmianę kontrastu. Podstrona posiada wersję kontrastową dla osób z niepełnosprawnościami (czarne tło, żółte i białe litery), która nie różni się od wersji graficznej. W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk umożliwiający powrót do wersji pierwotnej. Strona pozbawiona jest skrótów klawiszowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi. Architektura informacji jest logiczna i spójna. Linki zamieszczane w tekście wyróżnione są nie tylko kolorem ale i pogrubieniem oraz są stosownie opisane.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością podstrony na Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt z:
Anna Wilczyńska, tel.: 774103513, e-mail: dom@sds.namyslow.eu
Siedziba: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kolejowa 1, 46-100 Namysłów

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie winno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie;
  2. wskazanie, której strony lub elementu żądanie dotyczy;
  3. sposób kontaktu.
  4. alternatywny sposób przedstawienia informacji dogodny dla osoby żądającej.

Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizuje żądanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia żądania lub gdy będzie to niemożliwe (np. ze względów technicznych) poinformuje osobę zgłaszającą żądanie o terminie realizacji żądania. Termin ten nie może przekraczać 2 miesięcy od daty wystąpienia żądania.

Jeżeli Środowiskowy Dom Samopomocy odmówi realizacji żądania, wnoszący żądanie ma prawo złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszelkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.